Menu Sluiten

Exit Counseling

Als ervaringsdeskundige en hulpverlener begeleid ik mensen die te maken hebben gehad met indoctrinatie. Ik kijk naar de psychosociale kant van deze overspoelende beïnvloeding.
Indoctrinatie kan plaatsvinden in een destructieve sekte maar komt ook voor binnen een relatie of op de werkvloer. Je wordt uit balans gebracht door in een totaal veranderde leefwereld afwisselend gevoelens te ondergaan van intens geluk tot diepe wanhoop. Je kunt problemen krijgen door het uitschakelen van het eigen denken en de vaardigheid kritiek te uiten.
De gevolgen kunnen zijn:
– Er kan sprake zijn van gevoelens van eenzaamheid, zinloosheid, angst als gevolg van bedreiging van de sekte, partner of collega’s.
– Verlies van zelfvertrouwen en assertief vermogen en problemen rond seksualiteit.
– Verlies van baan, partner, woning, het afbreken van studie, vermoeidheid, concentratieproblemen en geheugenstoornissen.

Ik geef individuele begeleiding aan:

  • Cliënten die een sekte hebben verlaten en problemen hebben.
    We blikken samen terug op het verleden, praten over de sekte ervaringen en kijken naar de toekomst.
  • Ouders, partners en kinderen. Ik geef informatie over indoctrinatietechnieken en adviezen hoe hier mee om te gaan. Ik benadruk het belang van het onderhouden van contact.
  • Cliënten die in een destructieve relatie zitten of last hebben van indoctrinatie op de werkvloer.
    Ik maak inzichtelijk wat hen is overkomen en geef handvatten voor de toekomst.

Ook groepsbegeleiding is mogelijk:

Groepsbegeleiding biedt mensen gelegenheid om hun ervaringen met elkaar te delen. Dat geeft inzicht in hun problemen en zicht op de gevolgen die het voor hen heeft.

Een deelnemer verwoordde het als volgt:

”Komen uit je isolement, weer verbinding met anderen voelen, sterke kanten zien van jezelf, geloven in een zinvolle wereld“.

Tarieven